Avfall och deponering

Det är välkänt att den slutliga nedbrytningen av organiskt material i naturen görs av mikroorganismer, bakterier, arkéer och svampar. Mikroorganismernas förmåga till nedbrytning gäller inte bara organiskt material, utan kan också gälla vid korrosion av metaller och betong.

För samhället är det viktigt att förstå de positiva aspekterna med mikrobiell nedbrytning, som till exempel avloppsrening och kompostering med biogasproduktion, men även att ha en förståelse för att de negativa aspekterna är nog så viktiga att ha under kontroll. Ett område där mikrobiella processer sker kan var direkt avgörande för hållbarheten är vid deponering av radioaktivt avfall. Det gäller låg- och medelaktivt avfall så väl som högaktivt utbränt kärnbränsle.

Vi arbetar med frågor som är relaterade till lagring av radioaktivt avfall. Våra kunder för det här området är ansvariga organisationer i Sverige, Finland, Belgien, Schweiz och vi har utfört uppdrag även för kunder och organisationer i Japan och Storbritannien. Vår kombinerade kompetens inom mikrobiologi och analytisk kemi möjliggör att vi kan besvara många av de komplicerade frågor som ställs inför ett lagringskoncept som ska hålla i över 100 000 år.

Vårt laboratorium bedriver forskning och undersökningar för att studera hur mikroorganismer påverkar grundvatten och hur de tekniska barriärerna som ska användas i ett framtida förvar står emot mikrobiella processer. Till exempel bidrar grundvattenbakterier till sulfidbildning som korroderar koppar som är planerat att användas som förvaringskapslar för det utbrända bränslet.

Vi har även haft uppdrag för biogasproducenter och studerat vilka faktorer som påverkar metanproduktion i biogasanläggningar.