Analys av DDT och dess nedbrytningsprodukter i mark och sediment

Nedbrytning av DDT är långsam och en serie av nedbrytningsprodukter med olika egenskaper kan bildas. Förutom DDD och DDE som normalt analyseras bildas också ett flertal andra föreningar, vissa av dessa är avsevärt mer vattenlösliga än utgångsmaterialet.

Till exempel kan syror och alkoholer som DDA och DDOH bildas såväl som föreningar där inte enbart klor utan även kol spjälkats av som t.ex DDM. Dessa föreningar har oftast en större potential för spridning med grundvattnet än den hos ursprungsföreningarna.

Micans har utvecklat en metod där ett större antal nedbrytningsprodukter analyseras tillsammans med en bestämning av DDT, DDD och DDE. Känsligheten är hög och metoden tar hänsyn till att de vattenlösliga nedbrytningsprodukterna kan finnas i porvattnet snarare än fastlagda på partiklar.

 

Provtyper och provtagning

Metoden tillämpas på jord och sedimentprover utan föregående torkning. Även mycket våta sediment kan analyseras.

Proverna ska tas i glasburkar, minsta provmängd 100 gram. Proverna ska frysas in och skickas till laboratoriet infrysta.

 

Metoden och analyserade ämnen

Analysen utförs med GC-MS/MS, vissa föreningar derivatiseras innan analys. Mätosäkerheten är beroende på provets sammansättning.

 

Namn Analysgräns, mg/kg
DDT, p,p’- 0.010
DDD, p,p’- 0.005
DDE, p,p’- 0.001
DDMU, p,p’- 0.001
DDOH, p,p’- 0.020
DDA, p,p’- 0.020
DDM, p,p’- 0.001
DBP, p,p’- 0.010

 

Analyskostnad Pris, SEK (exkl. moms)
Bestämning av DDT och samtliga nedbrytningsprodukter (8 st) 5 500:-

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2 veckor efter ankomst till laboratoriet.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 42 eller på analys@micans.se