Analys av etylen- och propylenglykol i låga halter

Micans erbjuder en metod speciellt anpassad för analys av låga halter glykoler i vatten. Känsligheten är mycket hög och vi analyserar i haltområdet 0.01 – 1 mg/L. Detta gör metoden lämplig för utvärdering av t.ex. spridningsmönster i grundvatten. Metoden är cirka hundra gånger känsligare än traditionell bestämning på GC.

Bestämning kan ske även i jord och andra material men kräver då ett extra upparbetningssteg. Kontakta oss för kostnader och leveranstider.

Observera att metoden är anpassad för mycket låga halter. Förväntar man sig att halten är hög, t.ex. i kylarvätskor, måste laboratoriet informeras. Sådana prover måste spädas kraftigt innan analys.

 

Provtyper och provtagning

Metoden tillämpas på de flesta miljövatten såsom dricksvatten, grundvatten, havs- och sjövatten såväl som industriella processvatten.

Proverna ska tas i plastflaskor, minsta provmängd är 100 mL, flaskan ska var helt fylld. Proverna ska frysas in och skickas till laboratoriet infrysta.

 

Analyskostnad

Analys
Analysgräns Pris, SEK (exkl. moms)
Etylenglykol 10 µg/L 1750:-
Propylenglykol 10 µg/L 1750:-
Mix av etylen- och propylenglykol 10 µg/L 2000:-

Vid beställning av 10 eller fler prover vid ett analystillfälle erhålls en mängdrabatt på 20%.

 

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 1 vecka efter provernas ankomst till laboratoriet.

Vid expressanalys med svar på 2 arbetsdagar kommer tillägg på 75% av analyskostnaden.