Kemiska ämnen

Kontakta oss på analys@micans.se eller 031-3383230 för priser och fler detaljer.


Foto: Maria Hallbeck Fotografi AB

Enskilda material och konsumentprodukter som hamnar på marknaden kan innehålla kemikalier som har en negativ inverkan på människans hälsa och miljö. Därför bör dessa kontrolleras vid olika steg av tillverkningsprocessen och innan de når konsumenten. Men i vissa fall kan även en produkt, som uppfyller grundläggande krav, ställa till med problem som till exempel dålig lukt eller individspecifika allergier.

Micans erbjuder ett brett spektra av kemiska analyser på konsumentprodukter och olika material som textil, plast, cellulosa, läder och liknande, med fokus på organiska ämnen. Några exempel på ämnen som vi utför analyser på är ftalater, PAH, lösningsmedelsrester, formaldehyd, arylaminer, tennorganiska föreningar mm. Vi kan hjälpa både med att spåra källan till ett problematiskt ämne och att föreslå metoder för att komma till rätta med problemet. Vi erbjuder mer information än enbart ett mätvärde.

Hos oss arbetar högt utbildade kemister med lång erfarenhet och vi har fokus på helheten. Vi är proffs på såväl rutinanalyser som anpassad metodutveckling och vår största styrka är att kunna komma vidare när en standardmetod inte räcker till. Allt arbete bedrivs enligt kvalitetssäkrade rutiner och slutresultatet kan om så önskas publiceras i vetenskapliga skrifter.