Somatiska kolifager enligt ISO 10705-02

Analysen utförs enligt gällande standard. Det är en komplicerad, arbetsintensiv och förhållandevis kostsam analys som kräver en hel del grundläggande arbete med att hålla aktiva kontrollstammar av bakterier och kolifag ФX174 igång på laboratoriet. Prover med hög bakgrund (smutsigt vatten) kräver mer arbete och kemikalier blir är därför något dyrare än prover med renvatten.

Detektion: I princip 1 fag/mL, men för att få ett rimligt statistiskt säkerställt värde bör 20 – 30 fager/mL påträffas. Om säkerställda låga värden (<30 fager/mL) efterfrågas kan ett första koncentreringssteg införas, men det är inte inräknat i priset.

Analyskostnader

Somatiska kolifager i renvatten 1750:-
Somatiska kolifager i smutsigt vatten 2250:-

Kontakta oss för mer information om provtagning och analys.