Kommande kurser

Miljöanalys av Legionella

Tillgängliga kursdatum 2018

Onsdag 4 april (senaste anmälningsdag 2018-03-29)

Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att fylla i pdf:en som finns att ladda ner här. Maila sedan ifylld pdf till info@micans.se

Du behöver Adobe Reader för att kunna fylla i pdf:en. Programmet finns att ladda ner gratis här: https://get.adobe.com/se/reader/

Mål

Kursen skall ge deltagarna grundläggande kunskap om Legionellabakteriens förekomst och spridning från miljön samt information om hantering av smittrisker. Deltagarna får också en inblick i hur provtagning och analys av Legionella utförs.

Översikt

Legionella orsakar legionärssjuka och Pontiacfeber. Bakterien förökar sig i vatten, främst i tappvattensystem och i kyl- och ventilationssystem. Lagstiftningen kring risker med Legionella är komplex, men behovet av miljöanalys av Legionella präglar alla bestämmelser - man måste veta om Legionella förekommer i olika system. Kursen består av föreläsningar, demonstrationer i laboratoriet och frågestund med vår expertpanel.

 

Mer information

Vill du veta mer om kursen finns ett informationsblad att ladda ner här.

Villkor

Anmälningar

Anmälningar görs via e-post. Efter registrering kommer en orderbekräftelse att skickas till deltagaren via e-post. Faktura skickas separat efter registrering.

Avbokningar

Om en avbokning mottas av Micans senast sista anmälningsdag för kursen, debiteras ingen avgift. Avbokningar mottagna efter sista anmälningsdag faktureras i sin helhet. Ersättare för personer som inte kan närvara är välkomna, utan extra avgift. Micans förbehåller sig rätten att avbryta kursen om det är för få registrerade deltagare. I detta fall återbetalas avgiften fullt ut av Micans.

Priser och avgifter

Annonserade avgifter anges i svenska kronor (SEK) utan moms. Avgiften inkluderar handouts, kaffe, tilltugg och lunch. Kursavgiften inkluderar inte boende, frukost eller middag. Dessa kostnader täcks direkt av kunden.

Betalningsvillkor

Fakturor betalas 30 dagar efter det att de utfärdats. För fakturor som inte betalas före förfallodagen förbehåller sig Micans rätten att lägga till 15% förseningsränta per år.