Mikrobiologiska analyser

Kontakta oss på analys@micans.se eller 031-3383230 för priser och fler detaljer.

Mikroskopering

Vi använder oss av mikroskopering i många sammanhang. Vissa undersökningar kan göras direkt i mikroskop utan någon förberedande preparation till exempel vid mögelanalyser och studier av järnoxiderande bakterier. I andra sammanhang använder vi olika infärgningsmetoder och DNA-tekniker. Vår mikroskop-park består av ljus- och interferenskontrastmikroskop, epifluorescens- och fluorescensmikroskop och avancerad stereolupp.

Odling

Vi odlar de flesta typer av mikroorganismer som finns i naturliga miljöer och i tekniska system. Mikroorganismer som orsakar lukt och mögelproblem i inomhusmiljöer, t.ex. i textil och i byggmaterial kan vi odla och identifiera samt göra en bedömning om det finns risk för allergi eller förgiftning.

Aeroba mikroorganismer

Vi odlar rutinmässigt aeroba mikroorganismer på fasta substrat vilka anpassas till den organismtyp som eftersöks. Vi kan kvantifiera och identifiera:

 • Antal odlingsbara aeroba bakterier.
 • Actinomyceter.
 • Jäst och mögelsvampar.
 • Mikroorganismer som kan bryta ner organiska föroreningar.
 • Järn- och manganoxiderande bakterier, dessa sätter ofta igen brunnar och rörledningar i mark.
 • Ammoniumoxiderande bakterier, så kallade nitrifierare
 • Metanoxiderande bakterier
 • H2-oxiderande bakterier

Anaeroba mikroorganismer

Vi är experter på odling av anaeroba mikroorganismer och vårt laboratorium är speciellt utformat för arbete med dessa syrekänsliga organismer. Vi odlar de grupper som förekommer i naturen och tekniska system. Vi kan kvantifiera och identifiera:

 • Jäsande anaeroba mikroorganismer
 • Nitrat- och nitritreducerande bakterier, så kallade denitrifierare
 • Järn- och manganreducerande bakterier
 • Sulfatreducerande bakterier, dessa bildar den giftiga gasen svavelväte
 • Svavelreducerande bakterier, dessa bildar den giftiga gasen svavelväte
 • Acetogener, bakterier som bildar ättiksyra
 • Metanogener, arkéer som bildar metan

Molekylärbiologiska metoder

Vi använder molekylärbiologiska metoder för identifikation och kvantifiering av mikroorganismer i många olika system. Metoderna som vi kan erbjuda är:

Identifiering genom DNA analys

Populationsanalyser och hela genom med hjälp av Illuminas plattform

Kvantifiering av olika mikroorganismer med digital PCR

Analys av specifika organismer genom inmärkning av DNA och analys i fluorescensmikroskop.

Bioburden

Vi erbjuder Bioburdenanalys på vätskor.