Mikroorganismer

Kontakta oss på analys@micans.se eller 031-3383230 för priser och fler detaljer.


Mikroskopet är ett grundläggande verktyg i alla mikrobiologiska sammanhang. Foto: Maria Hallbeck Fotografi AB

Mikroorganismer lever i de flesta miljöer vilket gör att deras inverkan på material inte kan uteslutas. Som en del av mikroorganismernas metabolism kan de transformera vanliga kemiska ämnen i material och produkter till helt andra som kan vara giftiga eller allergiframkallande. Vissa bakterier och svampar kan växa på materialets ytskikt och ibland även i själva strukturen. Detta kan leda till en oönskad förändring av materialet såsom förruttnelse eller nedbrytning.

Att identifiera hur och varför förändringar i material sker kan vara svårt. Genom att kombinera mikrobiologiska metoder för identifiering av mikroorganismer, tillsammans med en kemisk utredning av möjliga ämnen som dessa mikroorganismer kan producera, kan man urskilja vilken mikroorganism det är som orsakar förändringen. Vidare kan man med ytterligare kemiska analyser även bestämma orsaken till påväxten och på så sätt även få kunskap om hur man kan motverka problemet. 

Vi har utvecklat en pålitlig och känslig metod för analys av mögel i textilier, läder, cellulosa m.m. som kombinerar både mikrobiologiska och kemiska analyser. Vi hjälper till med problem relaterade till såväl mögel som mikrobiell påväxt och unken lukt genom både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Vi ser varje prov i relation till den miljö där det befinner sig och utreder varje fall i dess unika sammanhang.