Kom och besök oss på Renare marks vårmöte i Norrköping

2018-02-26
Micans kommer även i år att delta på nätverket Renare marks vårmöte i Norrköping 21 – 22 mars! Kom och besök oss i vår monter. Hos oss kan ni bland annat få hjälp med frågor kring provtagning och analys av kolväten och andra föroreningar i jord, sediment och vatten av erfarna och kompetenta kemister.

Vi kan också bidra med kunskap och analyser för att verifiera och säkerställa att bioremedieringsinsatser verkligen fungerar.

Mötet hålls på Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping 21 - 22 mars. Mer information om mötet finns nätverkets hemsida http://www.trippus.net/nrm2018.