Micans är ackrediterat!

2018-09-27
Vårt laboratorium är nu ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Specifikt har vi ackreditering för Legionella-analyser enligt ISO 11731:2017 och totalantal bakterier

Läs mer om ackrediteringens omfattning på Swedacs hemsida och på vår sida om kvalitet och miljö