Micans är godkänd leverantör till Göteborgs stad

2019-01-28
Micans har antagits till Göteborgs stads dynamiska inköpssystem (DIS) för laboratorietjänster där kraven bland annat innefattar ackreditering enligt ISO 17025. Det dynamiska inköpssystemet är en tvåstegsprocess, där första steget handlade om att inrätta själva systemet och leverantörer har nu möjlighet att ansöka om att delta.

Samtliga ansökande leverantörer som klarat urvalskriterierna i det första steget har antagits (Micans, ALS Global, Eurofins och Synlab). I det andra steget kan beställare avropa efter behov som en konkurrensutsättning mellan de leverantörer som finns i systemet. Den planerade giltighetstiden är åtta år (fr.o.m. 2018) och den uppskattade avropsvolymen cirka 40 miljoner SEK.

 

Inköpssystemet omfattar följande användare:

  • Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och bolag
  • Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
  • Härryda kommun, samt Härryda Energi AB och Härryda Elhandel AB
  • Kungälvs kommun
  • Lerums kommun samt Lerum Fjärrvärme AB
  • Lilla Edets kommun
  • Mölndals Stad
  • Stenungsunds kommun
  • Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns hamnar AB
  • Öckerö kommun inklusive kommunala bolag