Micans deltar i EU-projekt

2017-08-31
Micans deltar i EU Horizon2020-projektet "“Microbiology in nuclear waste disposal (http://www.mind15.eu/). Bentonitlera kommer att användas som buffertmaterial i de barriärsystem som kommer att innehålla, skydda och omge behållare med radioaktivt avfall från kärnkraftverk.


I slutet av juni 2017 levererade Micans den planerade projektrapporten " Bacterial activity in compacted bentonites". Rapporten diskuterar variabler som kan påverka bakteriell livskraft, odlingsbarhet och metabolisk aktivitet i bentonitlera. Läs mer här.