Micans publicerar i Nature Geoscience

2018-09-25
Forskare från Finland, Taiwan, Sydafrika, USA, Österrike och Micans från Sverige publicerar sina data från undersökningar av livet i underjorden.

Forskare från Finland, Taiwan, Sydafrika, USA Österrike och Micans från Sverige publicerar sina data från undersökningar av livet i underjorden i den ansedda tidskriften Nature Geoscience. Trots att detta liv står för en betydande del av jordens biomassa, är kunskapen om mikroorganismernas mängd och biologiska mångfald i underjorden dåligt förstådd. För att åtgärda detta sammanställde vi cellkoncentration och data på mikrobiell mångfald från kontinentala underjordiska platser runt om i världen. Med hjälp av vår kontinentala cellbaserade uppskattning av biomassa och befintliga litteratur uppskattar vi att den totala globala prokaryota biomassan i underjorden innehåller mellan 23 och 31 miljoner ton kol C.

https://doi.org/10.1038/s41561-018-0221-6