Påväxt


Västsvensk kyrka vilken färgats kraftigt röd av en alg som tycker om att växa på puts. Foto: Eva Ernfridsson

Alger, cyanobakterier, mikroskopiska svampar och lavar har en fantastisk förmåga att växa på olika fasta material och de klarar att leva i extremt torra, varma och näringsfattiga miljöer. I naturen är detta inget problem, men dessa organismer trivs också mycket bra på byggnader, statyer, gravstenar, hällristningar och andra konstruktioner.

Micans kan identifiera vilka organismer som finns i påväxten och kan föreslå lämpliga metoder för rengöring utan att ytmaterialet skadas. Vi är specialiserade på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och andra verk utförda av människor. Dessa måste hanteras mycket varsamt. Vi samarbetar med sten-konservator Eva Ernfridsson på Lithobiome AB, och vi har genom detta samarbete möjlighet att erbjuda en noggrann undersökning av påväxtens karaktär och vilka arter som orsakat påväxten. Vi kan vidare inom detta samarbete erbjuda miljövänliga, biologiskt baserade rengöringsmetoder som inte skadar kulturföremålet eller byggnadens fasad. Vi kan också ge råd om lämpliga ytbehandlingsmetoder efter rengöring.

Micans genomför forskning kring och utveckling av metoder för hur man bäst rengör känsliga sten- och putsytor med stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan.