PETRUS II och III

Micans deltar i Petrus-projekt som finansieras av EU. Petrus syftar till att skapa en gemensam professionell profil för personer som ska arbeta med slutförvar av radioaktivt avfall inom Europa. I Petrus konsortium  deltar 20 olika organisationer från 13 länder i Europa.

Petrus-projektet har haft två tidigare verksamhetsperioder, 2005 – 2008 och 2009 – 2012 och nu pågår den tredje perioden från 1 september 2013 till 31 Augusti 2016. Micans deltog i den andra verksamhetsperioden, i Petrus II och vi deltar nu också i Petrus III.


Programme For Education, Training and Research on Underground Storage