Produkt- och materialanalys

Kontakta oss på analys@micans.se eller 031-3383230 för priser och fler detaljer.

Konsumentprodukter och material måste uppfylla kraven i EU’s kemikalielagstiftning, REACH, innan de får släppas ut på marknaden. Produkter kan ibland också avge obehagliga lukter vars ursprung måste identifieras. Vi har en omfattande kompetens inom kemi och mikrobiologi och erbjuder såväl enstaka analyser av olika material som mer kompletta undersökningar.

Vi analyserar organiska föreningar i många olika material, bland annat textil, plast, trä, läder, och cellulosa. Resultaten kan sedan jämföras med lagkrav och hälsorisker för produkten i fråga, men kan också relateras till tekniska konsekvenser för hållbarhet, påverkan på kringliggande material och problem vid återvinning eller renovering.

En orsak till oönskade lukter kan vara förekomst av mögel, en annan kan vara förekomst av antimögelmedel. Eller så kan det visa sig vara en kombination av de båda orsakerna. Laboratoriets samlade kompetens inom kemi och mikrobiologi hjälper till att reda ut orsakerna till problemen.

Vi har bland annat utfört analyser av organiska föreningar i textil och plast i sportprodukter, i läder från arbetskläder och analys av mögel och mögelgifter i textil.