Provtagning

Kanske den viktigaste länken i kedjan!

När man utför analyser, både på material och i miljön, är provtagningen den länk i analyskedjan som tillför de största osäkerheterna i resultatet. Att ta representativa prover är en vetenskap i sig.

Våra provtagare är godkända för provtagning av miljöprover och även arbete i säkerhetsklassade miljöer som kärnkraftverk.

Vi arbetar med många olika typer av provtagningsutrustning och tillverkar i många fall själva sådant som inte går att köpa in. Den mikrobiologiska och kemiska kompetensen kommer oss givetvis tillgodo när vi optimerar provtagning för att undvika kontamination.

Den unika kompetensen

Det som gör Micans helt unikt är att provtagningen utförs av samma personer som också utför analyserna och sedan utvärderar resultaten! Provet följs av samma experter hela vägen från val av provtagningspunkt till slutrapport. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och Micans har kontroll över alla enskilda länkar. Återkopplingen är total.

Vid analysen på laboratoriet är man införstådd med precis hur miljön vid provtagningen såg ut och vid sammanställningen av rapporten har man hela bilden, all information från vår analysinstrument, inte enbart de beställda analysparametrarna.