Referenser

Micans kunder kommer från både privat och offentlig sektor och flera av våra kunder återfinns i olika länder i Europa. Vi har deltagit, och deltar, i flera stora EU-projekt där EU, d.v.s. alla EU:s medlemsländer, är våra kunder.

Micans experter publicerar återkommande vetenskapliga artiklar, rapporter samt kapitel i böcker. Våra medarbetare har upp till 35 års erfarenhet av publicering av fackmässigt granskade vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter.

Micans medarbetare har varit delaktiga i många olika samarbetsprojekt genom åren. Vi har bland annat medverkat i fyra EU-projekt och flera andra forskningsprojekt rörande slutförvar av radioaktivt avfall. Vi har också undersökt hur mikrobiella processer bidrar till nedbrytning av diesel och bensin som läcker ut med grundvatten från avvecklade, underjordiska beredskapslager.