Referensprojekt

Micans medverkar i många stora projekt och har genom dessa byggt upp ett stort och varierat nätverk där vi kommunicerar och samarbetar med forskningsinstitutioner, universitet och myndigheter i Sverige, men också i många europeiska länder, för att undersöka och lösa frågeställningar där mikroorganismer spelar en viktig roll. Vi lyfter därmed fram betydelsen av mikrobiella processer i tekniska och miljöanknutna sammanhang och bidrar till säkra och effektiva lösningar på några av de miljöproblem som mänskligheten står inför.