Test av desinfektionsmetoder och hygienkontroll

 

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.

 

Kemiska och fysikaliska metoder används brett i samhället för att inaktivera sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vi sätter upp och utför tester av desinfektionsmetoder enligt gällande standarder eller kunders egna önskemål. Vi kan också utföra hygienkontroller på ytor och luft

 

Test av desinfektionsmedel

Syftet med desinfektion är att inaktivera mikroorganismer, i första hand sådana som är sjukdomsframkallande. Begreppet inaktivering innefattar alla förändringar som innebär att mikroorganismerna förlorar sin förmåga att orsaka ohälsa. Vi utför kvantitativa tester för att utvärdera biocidaktiviteten hos en produkt. Dessa tester utförs under praktiska användningsförhållanden, vanligen i närvaro av organisk belastning. Det finns en lång rad standarder som styr hur desinfektionsmedel ska testas beroende på vad som ska desinficeras. Till exempel ska medel för händer, instrument och ytor ska testas enligt EN 13727 för bakterier och EN 13624 för svamp samt för händer även EN 1500.

Hygienkontroll

Efter utförd desinfektion eller rengöring krävs ofta att man kontrollerar att syftet med rengöring uppnåtts, en så kallad hygienkontroll. Vi erbjuder hjälp med sådana kontroller. Det kan ske genom analyser av odlingsbara bakterier, jäst och mögel på rengjorda ytor eller i luft. 

Test av UV för desinfektion av vatten

Vi sätter upp och utför tester på den mikrobdödande effektiviteten hos små och medelstora UV-utrustningar. UV används i olika applikationer för att säkerställa att dricksvatten inte innehåller aktiva, sjukdomsframkallande mikroorganismer. I takt med att intresset ökar för att använda UV för desinfektion av dricksvatten, ökar också behovet av att kunna bedöma tekniken och ta beslut om dimensionering och utvärdera effektivitet. Det är viktigt att man säkerställer att kraven på avdödning verkligen uppfylls (bl.a. SS EN 14897). Ny teknik med kvicksilverfria UV-LED lampor är på stark frammarsch och nya enheter med dessa lampor behöver testas.