Uppdragsforskning och utveckling


Bilden visar ett specialbyggt flödescells-cirkulationssystem som kopplats på en vattenförande spricka djupt ner i berggrunden. Flödescellerna innehåller olika typer av material som bakterier gillar att växa på. På detta sätt kan vi studera mikroorganismer under naturliga förhållanden men också simulera vad som sker när en förändring i miljön inträffar, såsom byggnationen av ett förvar för radioaktivt avfall. Foto: Micans.

Vissa frågeställningar kräver mer än bara analyser. Därför erbjuder vi utvecklingsarbete och uppdragsforskning i vårt unika och välutrustade laboratorium.

Ibland ställs man inför frågeställningar där standardanalyser inte räcker till för att ge säkra svar, utan det krävs mer komplicerade tester eller forskningsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens av att genomföra kompletta forskningsuppdrag inom både mikrobiologi och kemi. Eftersom vår specialkompetens är att arbeta i syrefria system kan vi erbjuda flera olika system för att lösa problematiska försöksuppställningar utan risk för syrekontamination.

I laboratoriet finns tillgång till projektlaboratorium med bland annat flödessystem för studier av mikrobiologiska eller kemiska processer. Eftersom laboratoriet erbjuder mikrobiologiska och kemiska analyser med stor bredd garanteras kvalitén i hela projektet genom att vi har kontroll av både provtagning och analys till databehandling och rapportering.

Våra forskare som har upp till 30 års erfarenhet av forskning och uppdragsforskning, deltar i försöksplanering och genomförande samt tolkning av data. Vi kan förmedla resultaten i många former, allt från rapporter och vetenskapliga artiklar till mer populärvetenskaplig framställning.

Forskningsområden och testuppdrag som vi har arbetat med är mikroorganismers påverkan på lagring av radioaktivt avfall, desinficeringsmetoders effektivitet i vatten och på ytor, nedbrytning av petroleumkolväten i grundvatten, järnoxiderande bakterier i samband med igensättning och korrosion samt mycket, mycket annat.