Vatten


Micans forskare utför vattenprovtagning. Foto: Micans

Förorenat grund- och ytvatten är ytterligare ett område där gränsöverskridande kompetens inom både mikrobiologi och kemi ger stora fördelar.

När det gäller organiska föroreningar i vatten står man ofta inför ett problem med flerfassystem. Det organiska ämnet i sig har låg löslighet i vatten men biofilm, partiklar och mikroorganismer bildar naturliga tensider som gör att större mängder av föroreningen ändå kan transporteras av vattnet. Detta kan göra att en förorening sprider sig oväntat, men det kan också innebära fördelar för den naturliga nedbrytningen av ämnet. Vatten är inte homogent och mycket av de viktiga processerna sker på ytor och i gränsskikt.

När det gäller karakterisering av vattnet är det viktigt att förstå hur mikroorganismer kan påverka sammansättningen av ett prov under tiden mellan provtagning och analys, i vissa fall kan detta gå mycket snabbt. Genom att till exempel utföra upparbetning av provet i fält, i direkt anslutning till provtagningen kan vi minimera sådana effekter. Både inom mikrobiologi och kemi kan vi flytta ut delar av laboratorieverksamheten till själva provplatsen då våra forskare också är erfarna provtagare.

Vi är väl insatta i de standardmetoder som finns inom vattenanalys och vi har provtagare certifierade för recipientanalys. Vi utvecklar nya metoder anpassade för specifika vatten och har den unika kompetensen att följa upp dem både mikrobiologiskt och kemiskt. Våra metoder för analys av olja, PAH och BTEX i vatten är optimerade för att minimera nedbrytning av provet innan analys.