Sedimentundersökning i Alelyckans intagsbassäng

Göteborgs stad tar bland annat sitt råvatten från Göta Älv via en intagsdamm. I dammen växer det rikligt med vattenpest som fram på vårkanten lossnar från botten och täpper till intagets rensgaller med driftstopp som följd. Inför en planerad muddring 2018 önskade Kretslopp och vattenenheten en undersökning om sedimentens miljöstatus. Var det möjligt att muddra dammen utan risk för frisläpp av toxiska ämnen och metaller från sedimenten? Micans var den enda leverantören i Göteborgs stads dynamiska inköpssystem för laboratorietjänster som hade utrustning och kompetens att utföra provtagningarna. Resultaten visade på låga halter av toxiska ämnen och metaller och muddring kunde påbörjas som planerat.


Sedimentprover. Vattenpest syns högst upp i det tredje provet från vänster. Foto: Micans