Förorenade områden

Micans har specialistkompetens om mikrobiologiska processer och kemisk analys i naturliga och industriella system. Vi har under lång tid kartlagt mikrobiella nedbrytningsprocesser i förorenade grundvatten, främst av diesel och bensin. Inom vårt ramavtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utvecklar vi metodik för att accelerera nedbrytningsprocesserna. Vi kartlägger hur de naturliga populationerna av bakterier kan stimuleras, både under syrefria och syresatta förhållanden. Med relativt enkla medel har vi kunnat vi öka nedbrytningshastigheten 5 gånger eller mer jämfört med den naturliga hastigheten i syresatta och syrefria miljöer. Just nu testar vi temperaturens inverkan på våra behandlingsmetoder av diesel-förorenat grundvatten (Se bild). Vi kommer under 2019 att utvidga våra experiment med förorenad jord i specialbyggda system, läs mer här http://micans.se/uppdragsforskning-och-utveckling. Genom olika tillsatser och behandlingar kan vi bedöma hur man kan accelerera den biologiska nedbrytningshastigheten av specifika föroreningar. Välkommen att kontakta oss för mer information, vi kan hjälpa till att utveckla och testa behandlingsmetoder. Är metoderna ni erbjuder, eller blir erbjuden, effektiva?