Identifiering av järnbakterier och manganbakterier samt svavelbakterier

Järn- mangan- och svavelbakterier orsakar ofta igensättningsproblem i olika vattenförande system. Bruna, svarta och vita beläggningar och utfällningar är ofta ett tydligt tecken på att någon eller några av dessa bakterier trivs i vattensystemet. Många av dem är möjliga att identifiera med mikroskopering. En mikroskopanalys rekommenderas som ett första steg när igensättningsproblem har uppstått. Det kan ske i dräneringar, i brunnar och i filtersteg i dricksvattenverk.

Pris

Analyskostnad per prov  pris (SEK exkl. moms)
Mikroskopering med kort textrapport   1300 SEK
Mikroskopering och rapport med text
och bild/er på förekommande bakterier
2600 SEK

Vidare utredning och åtgärdsförslag debiteras per timme.

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.

I ibland blir det stopp i dricksvattensystem som utnyttjar grundvatten. Då kan det vara brunnsbakterien som är framme. Den har också kallats brunnstråd och brunnspest! På fin latin heter den Crenothrix polyspora. Arten beskrevs redan 1870 av en herr Cohn och är en av de bakterier vi känt till längst. Namnet har den efter sitt sätt att leva och föröka sig. Creno syftar på att den ser krusig ut i brunnen och thrix betyder tråd. Namnet betyder alltså krusig tråd. Polyspora betyder många sporer. Man har länge ansett att Crenothrix är en järnbakterie, men nya rön genom studier av bakteriens arvsmassa visar att Crenothrix livnär sig på metangas som tränger upp från djupa underjordiska miljöer där den bildas av vätgas och koldioxid under högt tryck och hög temperatur.

Crenothrix bygger tunna rör, höljen, som den bor i. Därför ligger cellerna på rad i bilden. När den växer delar den sig på mitten och de tunna trådarna blir längre och längre som till höger. Ibland delar den sig på alla håll och då spricker röret till sist, det syns tydligt till vänster på bilden. Alla de små cellerna sprids nu i vattnet och hittar kanske till slut ett nytt vattensystem med tillförsel metan som de bosätta sig i och kanske täppa till.