Igensättning och slembildning


Bilden visar ett rör som nästan helt satts igen av järnbakterien Gallionella ferruginea tillsammans med andra bakterier. Foto: Micans

Mikroorganismer kan vara orsak till både slembildning och igensättning av rör och dräneringar.

Det finns flera olika anledningar till att rörledningar och dräneringar blir igensatta. Det kan bero på tillgång på organiska föreningar eller, som är väldigt vanligt på vissa platser i Sverige, att det växer järn- eller manganbakterier i systemet. Vi utreder problemen genom att identifiera orsaken till igensättningen eller slembildning med hjälp av mikrobiologiska och kemiska analysmetoder. Därefter kan vi ge förslag på åtgärder som eliminerar eller minskar problemet.