Konsulttjänster och kurser

En grundläggande förutsättning för den totala kvaliteten i en undersökning eller ett projekt är att provtagningar och analyser av mikrobiella och kemiska parametrar utförs korrekt i alla steg. Oftast delas dessa uppdrag mellan olika företag och det är svårt att ha överblick över alla moment i kedjan av händelser.

Vi kan erbjuda uppdrag, olika laboratorietjänster och specifika analyser inom mikrobiologi. Vi har möjlighet att studera och identifiera mikroorganismer och mikrobiella processer och gaser  inom våra kompetensområden.

Våra laboratorietjänster omfattar olika analyser av mikroorganismer inkluderar odling av de flesta typer av bakterier, både aeroba och anaeroba arter, om dessa organismer är aktiva i miljön de påträffas.

Micans affärsidé bygger på att vi har möjlighet att utföra alla moment i en undersökning eller projekt. Vi har kvalitetssäkrade provtagningsmetoder och laboratorietjänster som har utvecklats och testats noggrant under olika forskningsprojekt och kunduppdrag och vi har utvecklat analyser som ger korrekta resultat, flera av dessa är ackrediterade av  SWEDAC.

Vår erfarenhet och breda kompetens i olika miljöer har vi erhållit bland annat från uppdrag för Trafikverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Svensk Kärnbränslehantering AB.