Provtagning och kvicksilveranalys av vattenlås

Kvicksilver har använts i olika sammanhang under lång tid men är nu förbjudet i de flesta sammanhang. Men det finns ett historiskt arv i många smutsvattensystem, särskilt i anläggningar som tidigare hanterat kvicksilver. Micans fick i uppdrag att, efter krav från kommunens miljökontor, undersöka rörsystem i en stor laboratorieanläggning där kvicksilver misstänktes ha hanterats. Kvicksilver är tungt och lägger sig gärna i botten på vattenlås. Micans utvecklade en metod för kvantifiering av kvicksilver i sådana lås. Det visade sig att det fanns kvicksilver i flera av de undersökta låsen, vissa hade höga halter. Vi påträffade också andra metaller (se bild), men denna gång ingick dessa inte i uppdraget.