Legionella i jord

Legionella är en naturligt förekommande bakterie som ger problem först när den förökar sig i olika vattenförande system och installationer. Legionellabakterien smittar via luftvägarna när man andas in små vattendroppar exempelvis i duschen eller i bubbelpoolen. Har man nedsatt immunförsvar sedan tidigare är man särskilt utsatt och kan då drabbas av en allvarlig typ av lunginflammation kallad legionärssjuka.

Under den varma sommaren 2018 drabbades ett flertal personer av Legionellainfektion som kunde smittspåras till planteringsjord. Legionella har tidigare påträffats i jord, framförallt i andra länder där temperaturen är lite högre. Hypotesen var att jorden denna sommaren dammade mer än vanligt och personer som hanterade jorden andas samtidigt in jorddammet. Trots att detta redan var ett känt problem fanns ingen färdig analysmetod att tillgå. Micans utvecklade då med stöd från litteraturen en metod för att analysera Legionella i jordprover för att kunna assistera Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i smittspårningen. Micans är i dagsläget det enda laboratoriet i Sverige som kan ta emot och analysera Legionella i jord.

Legionellakolonier på odlingsplatta. Foto: Micans