Mikrosvampar i vatten

I de flesta typer av vatten finns mikrosvampar, vare sig det rör sig om dricksvatten, sjö- och havsvatten eller processvatten från industrier. Analysen ”mikrosvampar i vatten” görs ofta för att få en övergripande uppfattning om vattnets kvalitet. Micans kan anpassa odlingstid och inkuberingstemperatur enligt kundens önskemål men de normala värdena enligt standarden är 7 dygn och 25 °C.

Micans utför bestämning av mikrosvampar i vatten – Kvantitativ bestämning med membranfiltermetod enligt svensk standard 28192.

Analyskostnader

Analys

Pris SEK (ex. moms)

Mikrosvampar i vatten

425:-

Mikrosvampar och odlingsbara mikroorganismer i vatten

625:-

 

Detektionsområde >1 cfua/100 mL <1000 cfu/100 mL

Analyserade prover och odlingplattor sparas i 14 dagar efter att provsvar skickats till kund.

a cfu = colony forming units / kolonibildande enheter

 

Beställ provflaskor och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknat leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en följesedel med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna.

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Mölnlycke Fabriker 9
435 35 Mölnlycke

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se