Miljö och teknik

En grundläggande förutsättning för den totala kvaliteten i en undersökning eller ett projekt är att provtagningar och analyser av mikrobiella och kemiska parametrar utförs korrekt i alla steg. Oftast delas dessa uppdrag mellan olika företag och det är svårt att ha överblick över alla moment i kedjan av händelser.

Vi kan erbjuda uppdrag, olika laboratorietjänster och specifika analyser inom mikrobiologi. Vi har möjlighet att studera och identifiera mikroorganismer och mikrobiella processer och gaser  inom våra kompetensområden.

Våra laboratorietjänster omfattar olika analyser av mikroorganismer inkluderar odling av de flesta typer av bakterier, både aeroba och anaeroba arter, om dessa organismer är aktiva i miljön de finns. Vi använder DNA-tekniker för identifiering och kvantifiering och olika typer av mikroskopering för olika typer av kvantifiering. Gaser analyserar och identifierar vi med gaskromatografi och  och vi har stor kompetens av provtagning och provberedning av komplexa och svåra material.

Micans affärsidé bygger på att vi har möjlighet att utföra alla moment i en undersökning eller projekt. Vi har kvalitetssäkrade provtagningsmetoder och laboratorietjänster som har utvecklats och testats noggrant under olika forskningsprojekt och kunduppdrag och vi har utvecklat analyser som ger korrekta resultat.

Vår erfarenhet och breda kompetens har vi erhållit bland annat från uppdrag för Trafikverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Svensk Kärnbränslehantering AB.