MIND - Microbiology In Nuclear waste Disposal

Micans deltar i ett EU-projekt som heter MIND, Microbiology In Nuclear waste Disposal, ett projekt som pågår från juni 2015 till maj 2019. I projektet deltar 15 universitet, forskningsföretag och bolag som ansvarar för slutförvar av radioaktivt avfall. Deltagarna kommer från Sverige, Storbritannien, Belgien, Finland, Tjeckien, Spanien och Tyskland. Även Schweiz finns med i projektet trots att de inte är ett EU-land. Projektet finansieras genom EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020.

MIND består av fyra delprojekt. De två största delprojekten handlar om mikrober i slutförvarsmiljö, dels för använt kärnbränsle, dels för låg- och medelaktivt avfall. Ett tredje delprojekt handlar om att vidareförmedla forskningsresultat till omvärlden så att den kan tillämpas i verkliga slutförvarsprojekt medan det fjärde rör projektledning och administration. När det gäller delen om använt kärnbränsle finns flera aktiviteter redan igång hos Micans, bland annat experiment om mikrober i buffertmaterial. Viktiga frågor handlar om hur de sulfatreducerande mikroberna kan överleva i bentoniten. Här kan de nämligen omvandla sulfat till sulfid, ett ämne som skulle kunna ta sig in till kapseln och orsaka korrosion. Inom låg- och medelaktivt avfall finns flera forskningsspår. De viktigaste frågorna handlar om hur mikrober kan påverka radionukliders transport ut från ett förvar, något som kan ske på flera olika sätt.

Micans ansvarar för ledningen av delprojektet om mikrober i slutförvarsmiljö för använt kärnbränsle.