MiniCan

MiniCan var ett försök som bestod av fem minikapslar som mätte 14,5 centimeter i diameter, vilka placerades i var sitt borrhål 420 m under marknivån i Äspölaboratoriet strax norr om Oskarshamn. Syftet med MiniCan har varit att studera hur korrosion på gjutjärnsinsatsen utvecklas om det uppstår ett hål i kopparkapseln. Försöket påbörjades 2007 och en av kapslarna togs ut och undersöktes under 2011. Ytterligare 2 kapslar ska tas ut under 2015.

Micans har återkommande analyserat mikroorganismer och gaser i MiniCan ända sedan installationen. Vi genomförde också en stor undersökning av förekomst av mikroorganismer på ytor på den uttagna kapseln, samt på kapselburen. En likande undersökning ska utföras på de två kapslar som tas ut under 2015. Följande publikationer och rapporter redogör för Micans forskningsverksamhet i MiniCan-projektet (se nedan).


Forskare från Micans genomför provtagning innan uttaget av kopparkapseln. (Foto: Micans)

Smart, N. R., A. P. Rance, B. Reddy, L. Hallbeck, K. Pedersen and A. J. Johansson 2014. In situ evaluation of model copper-cast iron canisters for spent nuclear fuel: a case of microbiologically influenced corrosion (MIC). Corrosion Engineering, Science and Technology 49: 548-553.

Smart, N., A. Rance, B. Reddy, S. Lydmark, K. Pedersen and C. Lilja (2011). Further studies of in situ corrosion testing of miniature copper–cast iron nuclear waste canisters. Corrosion Engineering, Science and Technology 46: 142-147.

Hallbeck, L., J. Edlund and L. Eriksson (2011). Microbial analyses of groundwater and surfaces during the retrieval of experiment 3, A04, in MINICAN. SKB Report P-12-01.

Lydmark, S. and L. Hallbeck (2011). Results report. Sampling and analyses of gases and microorganisms in the water from MINICAN in 2007, 2008 and 2010. SKB Report P-11-32.