Micans sätter upp analys av Endotoxin

2021-05-07
Micans kommer inom kort kunna erbjuda analys av endotoxin. Endotoxin är toxiska ämnen som kan frisättas från både levande och döda gramnegativa bakterier och kan vara livshotande vid förhöjda halter. Vi räknar med att börja leverera provsvar i augusti när semesterperioden är över.

Analysprincipen bygger på ett koagulationssystem, så kallat LAL (Limulus amoebocyt lysat) från hästskokrabbans (Limulus polyphemus) blodceller, som aktiveras av endotoxin.

Ett kinetiskt kromogent test kommer att användas för kvantitativ bestämning av endotoxin med en detektionsgräns på 0.005 endotoxinenheter/mL (EU/mL).

Vi kommer att kunna analysera inom ett stort detektionsområde, från spår av endotoxin i mycket rena vatten till höga halter i industriella processvatten mm.