Offert

Micans kan hantera allt från enkla analysuppdrag till komplicerade utredningar och forskningsprojekt. Innan en offert kan lämnas tar vi reda på vilka förutsättningar som gäller.

  • Vad är känt sedan tidigare, kan vi arbeta enligt våra välkända och kvalitetsäkrade metoder och rutiner eller är det ett nytt problemområde som kräver metodutveckling?
  • När vill ni ha uppdraget utfört och hur mycket tid och material krävs?
  • Vilka krav ställs på uppdraget, finns det krav från myndigheter eller andra instanser på hur arbetet ska utföras och rapporteras?
  • Kräver uppdraget arbete i vårt laboratorium eller ska vi komma ut till er och arbeta i era anläggningar? När vi ska arbeta hos kund kan det behövas skyddsutrustning och krav på utbildning mm.
  • Vilka risker finns vid utförandet, dels när det gäller våra möjligheter att utföra uppdraget enligt era önskemål och dels när det gäller själva utförandet, t.ex. arbetsmiljörisker.
  • Slutligen säkerställer vi att vår personal finns tillgänglig för uppdraget och tidsplanen.

Därefter sammanställer vi en offert med beskrivning av uppdraget, tidsplan, bemanning och budget.