Platsundersökningar

Den 3 juni 2009 valde Svensk Kärnbränslehantering (SKB) en plats för det svenska Kärnbränsleförvaret. Det blev Söderviken sydost om Forsmarks kärnkraftverk i Östhammar. Men sökandet påbörjades långt dessförinnan. Till sist blev det i Östhammar och Oskarshamn som SKB valde att genomföra noggranna platsundersökningar med provborrningar. Bland annat studerades mikrobiologi, geologi, hydrologi, ekologi och samhällseffekter.

Micans analyserade mikroorganismer och gaser i platsundersökningarna och vi genomförde också återkommande kvalitetskontroller av det vatten man använde för att rensa borrhålen med under borrning, så kallat spolvatten. Följande rapporter redogör för Micans verksamhet i platsundersökningarna (se nedan).


Vid platsundersökningarna tillverkades stora mängder odlingsmaterial. På bilden visas odlingsrör för olika grupper av anaeroba mikroorganismer. (Foto: Micans)

 

Hallbeck, L. and K. Pedersen 201. Culture-dependent comparison of microbial diversity in deep granitic groundwater from two sites considered for a Swedish final repository of spent nuclear fuel. FEMS Microbiology Ecology 81: 66-77.

Hallbeck, L. 2009. Evaluating hydrochemical data from shallow groundwater in Laxemar from a microbiological perspective. SKB Report R-09-02. Oskarshamn.

Laaksoharju, M., J. Smellie, E. L. Tullborg, G. M., L. Hallbeck, J. Molinero and N. Waber (2008). Bedrock hydrogeochemistry Forsmark. SKB Report R-08-47.

Marcus Laaksoharju, G., C. John Smellie, T. Eva-Lena Tullborg, G. Bill Wallin, I. G. H. Henrik Drake, G. G. I. Mel Gascoyne, U. o. Z. Maria Gimeno, D. T. Ioana Gurban, M. A. Lotta Hallbeck, A. Jorge Molinero, G. Ann-Chatrin Nilsson and U. o. B. Nick Waber 2009 Bedrock hydrogeochemistry Laxemar. Site descriptive modelling SDM-Site Laxemar. SKB Report R-08-93.

Hallbeck, L. 2008 Evaluating hydrochemical data from shallow groundwater in Forsmark from a microbiological perspective. SKB Report R-08-75: 50.

Hallbeck, L. and K. Pedersen 2008 Characterization of microbial processes in deep aquifers of the Fennoscandian Shield."Applied Geochemistry 23(7): 1796-1819.

Hallbeck, L. and K. Pedersen 2008 Explorative analyses of microbes, colloids, and gases together with microbial modelling. SKB Report R-08-109.

Hallbeck, L. and K. Pedersen 2008 Explorative analysis of microbes, colloids and gases. SDM-Site Forsmark. SKB Report R-08-85.

Pedersen, K. 2007 Forsmark site investigation. Microorganisms in groundwater from boreholes KFM10A, KFM11Aand KFM08D – numbers, viability, and metabolic diversity. Results from five sections298.0–305.1 m and 78.0–487.5 min KFM10A, 447.5–454.6 m in KFM11A, and 669.7–676.8 m and 828.4–835.5 min KFM08D. SKB Report P-07.

Pedersen, K.(2007 Forsmark site investigation. Numbers, viability, and metabolic diversity of microorganisms in groundwater from boreholes KFM01D and KFM08A. SKB Report P-07-53.

Pedersen, K. 2005 Forsmark site investigation. Numbers and metabolic diversity of microorganisms in boreholes KFM06A and KFM07A Results from sections 353.5–360.6 and 768–775 m in KFMA06A and section 48–1,001.6 m in KFM07A. SKB Report P-05-177.