Prototypförvaret

För att visa hur olika delar av det svenska Kärnbränsleförvaret fungerar tillsammans, byggde Svensk Kärnbränslehantering (SKB) upp Prototypförvaret mellan åren 2001 och 2003  – en borrad deponeringstunnel med sex kapslar i full skala. Försöksområdet ligger på 450 meters djup i Äspö-laboratoriet. I början av december 2010 påbörjades arbetet med att öppna upp förvaret för att så småningom ta upp två av de sex kapslarna i den yttre delen av förvaret. Projektet är ett samarbete mellan åtta olika organisationer i sju länder. Förutom SKB deltar Andra (Frankrike), GRS och BGR (Tyskland), Enresa, Aitemin och Cimne (Spanien), JNC (Japan), University of Wales (Storbritannien) samt Posiva och VTT (Finland). I arbetet med utgrävningen av den yttre delen har även NWMO (Kanada), BMWi (Tyskland), NDA (Storbritannien), Nagra (Schweiz) och Numo (Japan) deltagit.

Micans har analyserat mikroorganismer och gaser i Prototypförvaret ända sedan installationen. Vi genomförde också en stor undersökning av förekomst av mikroorganismer i buffert- och återfyllnadslerorna, samt på kapslarnas ytor när den yttre delen öppnades. Följande rapporter redogör för Micans forskningsverksamhet i prototypförvaret.


Ingången till prototypförvaret som den såg ut 2007. Längst in i tunnels tar forskare från Micans vattenprover från förvaret.
Foto: Micans

 

Arlinger, J., A. Bengtsson, J. Edlund, L. Eriksson, J. Johansson, S. Lydmark, L. Rabe & K. Pedersen, 2013. Prototype repository - Microbes in the retrieved outer section. SKB Report P-13-16.

Lydmark, S., 2011. Äspö hard rock laboratory. Prototype repository. Analyses of microorganisms, gases, and water chemistry in buffer and backfill, 2010. SKB Report P-11-16.

Lydmark, S., 2010. Äspö hard rock laboratory. Prototype repository. Analyses of microorganisms, gases, and water chemistry in buffer and backfill, 2009. SKB International Progress Report IPR-10-04.

Eriksson, S., 2007. Analysis of microorganisms, gases, and water chemistry in buffer and backfill, 2004 – 2007. SKB International Progress Report IPR-08-01.

Pedersen, K., 2006. Prototype repository. Analysis of groundwater microorganisms and gases in buffer and backfill in november 2005. SKB Technical Document TD-06-01.

Pedersen, K., 2005. Djupförvarsteknik. Prototype repository. Analysis of groundwater microorganisms and gases in buffer and backfill in november 2005. SKB Technical Document TD-06-01.

Pedersen, K., 2004. Djupförvarsteknik. Prototype Repository. Analysis of groundwater microorganisms and gases in buffer and backfill before pressurizing the prototype. SKB Technical Document TD-04-12.

Pedersen, K., C. Kennedy, K. G. Nederfeldt & A. Bergelin, 2004. Äspö hard rock laboratory. Prototype repository chemical measurements in buffer and backfill; sampling and analyses of gases. SKB International Progress Report IPR-04-26.

Puigdomenech, I. & K. Pedersen, 1999. Äspö hard rock laboratory. Prototype repository. Test plan for subtask sampling and monitoring of microbial activities and chemical conditions during 20 years of operation. SKB International Progress Report IPR-99-34.