Publikationer, böcker och rapporter

Micans medarbetare har publicerat sina arbeten i många olika vetenskapliga tidskrifter, bokverk och rapporter. Våra original-artiklar och rapporter beskriver nya metoder och forskningsresultat. I översiktartiklar sammanställs information om våra forskningsområden. Vi har också medverkat till författandet av olika bokverk genom att bidra med vår expertis till diverse kapitel. Karsten Pedersen är editor för geomikrobiologi för Earth Science Reviews.

Kontakta oss gärna med förfrågningar om särtryck.


Micans bibliotek och undervisningssal. Foto: Maria Hallbeck Fotografi AB