ReCosy – System och processer som styr Redox-potentialer

ReCosy var ett 4-årigt (2008-2012) samarbetsprojekt inom det sjunde ramprogrammet under ”European Atomic Energy Community” (EURATOM) med start 1 April 2008.

Syftet med ReCosy var att undersöka och förklara vilka processer som styr hur olika redoxpotentialer inverkar på transport av radioaktiva ämnen från slutförvar av radioaktivt avfall. Projektet hade 32 partners från bland annat stora Europeiska forskningsinstitut och universitet i 13 länder inom EURATOM samt Ryssland.

Micans forskade om hur mikrobiella processer kan påverka redoxpotentialen i djupa grundvatten. Dessa tre artiklar där Micans medverkat helt eller delvis har publicerats med stöd från ReCosy projektet:

Pedersen, K. 2013. Metabolic activity of subterranean microbial communities in deep granitic groundwater supplemented with methane and H2. The ISME Journal 7: 839-849 

Krawczyk-Bärsch, E., H. Lünsdorf, K. Pedersen, T. Arnold, F. Bok, R. Steudtner, A. Lehtinen and V. Brendler 2012. Immobilization of uranium in biofilm microorganisms exposed to groundwater seeps over granitic rock tunnel walls in Olkiluoto, Finland. Geochimica et Cosmochimica Acta 96: 94-104.

Pedersen, K. 2012. Influence of H2 and O2 on sulphate-reducing activity of a subterranean community and the coupled response in redox potential. FEMS Microbiology Ecology 82: 653-665.