Sammanställning och redovisning

När analyserna är klara lämnar vi laboratoriet och fortsätter arbetet i våra kontor.

  • Alla rådata kontrolleras av projektledaren och kvalitetsäkras.
  • I många fall har vi genomfört flera analyser på samma prov och då tar vi fram medelvärden och information om spridning i datamängderna.
  • Data från analyser och försök jämförs med data från obehandlade kontroller där det är möjligt. Ser vi någon statistiskt säkerställd skillnad?
  • Rådata i form av sekvenser från analyser av DNA och RNA kräver bioinformatisk behandling och analys som kan vara omfattande innan resultaten kan rapporteras.
  • Analysrapporter från många av våra kromatografiska instrument bearbetas och tolkas mot kontrollprover och olika databaser.

När alla data har kontrollerats och behandlats sammanställs de i tabeller och figurer för import till rapporten.

Bilden visas det slutliga resultatet från DNA-analyser av mikroorganismer i biofilmer (påväxt) från grundvatten.Bilden kommer från följande publikation
(se referenser): Pedersen, K., A. Bengtsson, J. Edlund & L. Eriksson, 2014. Geomicrobiology Journal 31(7):617-631.