Test av UV för desinfektion av vatten

Vi sätter upp och utför tester på den mikrobdödande effektiviteten hos små och medelstora UV-utrustningar. UV används i olika applikationer för att säkerställa att dricksvatten inte innehåller aktiva, sjukdomsframkallande mikroorganismer. I takt med att intresset ökar för att använda UV för desinfektion av dricksvatten, ökar också behovet av att kunna bedöma tekniken och ta beslut om dimensionering och utvärdera effektivitet. Det är viktigt att man säkerställer att kraven på avdödning verkligen uppfylls (bl.a. SS EN 14897). Ny teknik med kvicksilverfria UV-LED lampor är på stark frammarsch och nya enheter med dessa lampor behöver testas.

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.