Våra uppdrag

Här visat ett urval av Micans uppdrag. Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive uppdrag.

Bergrumsanläggningen i Skattkärr

Förorenade områden

Järnbakterier i dräneringar

Sedimentundersökning i Alelyckans intagsbassäng

Kontaminationskontroll av laboratorier

"Environmental due diligence" av industrilokal

Sedimentundersökning i småbåtshamn

Deponigas från gamla avfallsanläggningar

Kvicksilver i vattenlås

Mikroorganismer och petroleumprodukter i Kristinehamn

Provtagning av oljekontaminerat vatten vid Motala

Oljeanalys på slam och vattenprover

Legionella i jord

Sedimentprovtagning i Sundsvallsfjärden

Radioaktivt avfall