Uppdragsforskning och utveckling


Bilden visar ett specialbyggt cirkulationssystem med biofilmreaktorer som kopplats på en vattenförande system. Reaktorerna innehåller olika typer av material som biofilmer kan växa på. På detta sätt kan vi studera biofilmer under naturliga förhållanden men också simulera vad som sker när en förändring i vattnet inträffar, t.ex. en ökning av mängd assimilerbart kol eller en annan förändring i vattenbehandling. Reaktorerna kan bland annat fyllas med filtermassor, aktivt kol eller med platta ytor bestående av olika ledningsmaterial eller inerta material så som t.ex. glas. Foto: Micans.

Vissa frågeställningar kräver mer än bara analyser. Därför erbjuder vi utvecklingsarbete och uppdragsforskning i vårt unika och välutrustade laboratorium.

Ibland ställs man inför frågeställningar där standardanalyser inte räcker till för att ge säkra svar, utan det krävs mer komplicerade tester eller forskningsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens av att genomföra kompletta forskningsuppdrag inom mikrobiologi inom olika samhällssektorer såsom dricksvattenproduktion, medicinteknik och yttre miljö.

Vår laboratoriepersonal och konsulter har upp till 30 års erfarenhet av utvecklingsarbete och uppdragsforskning och alla deltar i försöksplanering och genomförande samt tolkning av data. Vi kan förmedla resultaten i många former, allt från rapporter och vetenskapliga artiklar till mer populärvetenskaplig framställning.

Uppdrag vi har arbetat med rör bland annat  nedbrytning av organiska föroreningar i grundvatten, järnoxiderande bakterier i samband med igensättning och korrosion, desinficeringsmetoders effektivitet i vatten och på ytor, samt mycket, mycket annat.