Uppdragsforskning och utveckling


Bilden visar ett specialbyggt flödescells-cirkulationssystem som kopplats på en vattenförande spricka i berggrunden. Flödescellerna innehåller olika typer av material som bakterier kan växa på. På detta sätt kan vi studera bakterier under naturliga förhållanden men också simulera vad som sker när en förändring i miljön inträffar, t.ex. en förorening av oljeprodukter, diesel, bensin, glykol och mycket annat. Flödescellerna kan t.ex. fyllas med förorenad jord och genom olika tillsatser kan vi bedöma hur man kan accelerera den biologiska nedbrytningshastigheten av föroreningarna. Foto: Micans.

Vissa frågeställningar kräver mer än bara analyser. Därför erbjuder vi utvecklingsarbete och uppdragsforskning i vårt unika och välutrustade laboratorium.

Ibland ställs man inför frågeställningar där standardanalyser inte räcker till för att ge säkra svar, utan det krävs mer komplicerade tester eller forskningsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens av att genomföra kompletta forskningsuppdrag inom både mikrobiologi och kemi. Eftersom en av våra specialkompetenser är att arbeta med mikroorganismer i syrefria system kan vi erbjuda flera olika system för att lösa problematiska uppgifter utan risk för syrekontamination.

I laboratoriet finns tillgång till projektlaboratorium med bland annat flödessystem för studier av mikrobiologiska och kemiska processer. Eftersom laboratoriet erbjuder mikrobiologiska och kemiska analyser med stor bredd garanteras kvalitén i hela projektet genom att vi har kontroll av både provtagning och analys till databehandling och rapportering.

Vår laboratoriepersonal och konsulter har upp till 30 års erfarenhet av utvecklingsarbete och uppdragsforskning och alla deltar i försöksplanering och genomförande samt tolkning av data. Vi kan förmedla resultaten i många former, allt från rapporter och vetenskapliga artiklar till mer populärvetenskaplig framställning.

Uppdrag vi har arbetat med rör bland annat  nedbrytning av petroleumkolväten i grundvatten, järnoxiderande bakterier i samband med igensättning och korrosion, mikroorganismers påverkan på lagring av radioaktivt avfall, desinficeringsmetoders effektivitet i vatten och på ytor, samt mycket, mycket annat. Exempel på vad vi gjort finns på våra uppdrag