Webbkurs Legionella i miljön - Förekomst, provtagning, analys, lagstiftning och åtgärder

Anmälan

Vår populära Legionellakurs erbjuds också som webbkurs. Klicka här för att komma till kurssidan. Se nedan för mer info.

Mål

Efter avslutad kurs skall deltagarna erhållit förståelse och kunskap om provtagning och analys av Legionella, en inblick i förekomst och spridning av Legionella samt kännedom om hur man kan sanera och förebygga Legionella i olika vattensystem.

Mer information

Vill du veta mer om webbkursen finns ett informationsblad att ladda ner här.

Villkor

Intresseanmälningar

Skicka ett mail till analys@micans.se med dina uppgifter så hjälper vi dig komma igång med kursen.

Priser och avgifter

Priset för webbkursen är 2200 SEK som betalas antingen via kurssidan eller via faktura. Vill du betala via e-faktura, specificera detta vid registrering. Annonserade avgifter anges i svenska kronor (SEK) utan moms. Avgiften inkluderar ett kurskompendium och en bok som skickas ut utan extra kostnad.

Betalningsvillkor

Fakturor betalas 30 dagar efter det att de utfärdats. För fakturor som inte betalas före förfallodagen förbehåller sig Micans rätten att lägga till 15% förseningsränta per år.

Micans Legionellalaboratorium. Foto: Micans