VÅR EXPERTIS

Micans erbjuder analyser, problemlösning och rådgivning inom områden som är kopplade till mikrobiologiska och kemiska frågeställningar.

Med mångårig dokumenterad och publicerad erfarenhet och kunskap får du hos oss en helhetslösning ända från provtagning och analys till rapport.

Kontakta oss gärna med ditt ärende!

Följ oss gärna på LinkedIn

AktuelltNyhetsarkiv

  • Kom och besök oss på Renare marks vårmöte i Norrköping

    Micans kommer även i år att delta på nätverket Renare marks vårmöte i Norrköping 21 – 22 mars! Kom och besök oss i vår monter. Hos oss kan ni bland annat få hjälp med frågor kring provtagning och analys av kolväten och andra föroreningar i jord, sediment och vatten av erfarna och kompetenta kemister.

    Läs mer
  • Micans ger en ny kurs om Legionella

    Kursen skall ge deltagarna grundläggande kunskap om Legionellabakteriens förekomst och spridning från miljön samt information om hantering av smittrisker. Deltagarna får också en inblick i hur provtagning och analys av Legionella utförs.

    Läs mer