Vilka är vi?

Micans erbjuder problemlösning och rådgivning inom områden som är kopplade till mikrobiologiska och kemiska frågeställningar. Med mångårig dokumenterad och publicerad erfarenhet och kunskap får du hos oss en helhetslösning ända från provtagning och analys till rapport.

Kontakta oss gärna med ditt ärende!

Följ oss gärna på LinkedIn

AktuelltNyhetsarkiv

  • Micans deltar på Renare Marks vårmöte

    29-30 mars deltar Micans på Renare Marks vårmöte 2017 på Clarion Live i Malmö. Vi kommer att hålla en kort föreläsning på en av sessionerna och presenterar även en poster, som visar lösningar angående svårigheter i bedömningen av analysresultat när det gäller petroleumföroreningar i mark.

    Läs mer
  • Micans har utvecklat ny metod för gasprovtagning

    Att studera olika gaser i grundvattnet på det djup där Sveriges framtida slutförvar för kärnbränsle ska byggas är viktigt. Detta p.g.a. att man vill veta så mycket som möjligt om den omgivande miljön men också för att gaser som metan och vätgas används av bakterier som elektrondonatorer i processen där den korrosiva substansen sulfid bildas.

    Läs mer