Test av desinfektionsmedel

Kemiska och fysikaliska metoder används brett i samhället för att inaktivera sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vi sätter upp och utför tester av desinfektionsmetoder enligt gällande standarder, bland annat EN 13727 för bakterier och EN 13624 för svamp samt för händer även EN 1500, eller kunders egna önskemål. Vi kan också testa enligt EN 1276, EN 1499, EN 1650, EN 14348 (mycobactericidal) och EN 13697 för ytor samt EN 17272 för luftburen rumsdesinfektion. I nuläget kan vi bara testa virus med bakteriofager, inte humanvirus.

Syftet med desinfektion är att inaktivera mikroorganismer, i första hand sådana som är sjukdomsframkallande. Begreppet inaktivering innefattar alla förändringar som innebär att mikroorganismerna förlorar sin förmåga att orsaka ohälsa. Vi utför kvantitativa tester för att utvärdera biocidaktiviteten hos en produkt. Dessa tester utförs under praktiska användningsförhållanden, vanligen i närvaro av organisk belastning. Utöver de standarder som nämns ovan finns ytterligare en lång rad standarder som styr hur desinfektionsmedel ska testas beroende på användningsområde av det som ska desinficeras.

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.