Engagemang

För oss är det viktigt att engagera oss och ta ansvar för vår omvärld. Därför stödjer vi årligen Great Andoh International School i Ghana (http://www.greatandoh.com/). Vi är också företagsvän med Läkare utan gränser. Vi vill på detta vis markera vår solidaritet med utsatta medmänniskor som drabbas av fattigdom, svält, naturkatastrofer och krig.