Engagemang

För oss är det viktigt att engagera oss och ta ansvar för vår omvärld. Vi är därför företagsvän med Läkare utan gränser. Vi vill på detta vis markera vår solidaritet med utsatta medmänniskor som drabbas av fattigdom, svält, naturkatastrofer och krig.