Analys av bioburden

Bioburden är en mikrobiologisk analys som görs vid produktion av medicintekniska produkter. Analysen skall göras på vätskor och ytor och visar hur stor mängden mikroorganismer är innan steriliseringssteget.

Stora krav ställs på hanteringen av proverna då man varken vill introducera nya mikroorganismer eller ha ihjäl de som eventuellt finns i vätskan eller på ytan innan analysen har genomförts. Micans tillämpar en beprövad membranfiltreringsmetod och har strikta rutiner i laboratoriet för att säkerställa största möjliga reproducerbarhet i provhanteringen.

Micans erbjuder Bioburdenanalys enligt den europeiska farmakopén, på vätskor och ytor. Vid behov kan vi även testa feta produkter såsom oljor och krämer.
Kontakta oss på info@micans.se för prisuppgift.