Kvalitet och miljö

Micans har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015. Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor i hela vår verksamhet, såväl i uppdrag som internt. Vårat kvalitets- och miljöarbete är under ständig förbättring.

Micans är ett professionellt forsknings-, analys- och kunskapsföretag med höga krav på vetenskaplig kvalitet, kunnande och god affärsetik. Vi sätter alltid kundens behov i centrum. Micans projektledare har upp till 30 års erfarenhet av att planera, leda, genomföra, rapportera och publicera analys- och forskningsuppdrag.