Ackreditering 17025

2019-11-05
Micans har efter Swedacs insyn i slutet av september fått fortsatt ackreditering enligt ISO 17025 ett år framåt.

Micans fick ett mindre antal avvikelser som nu är stängda. Vårt ledningssystem för laboratoriet förbättras ständigt, dels genom Swedacs årliga granskningar och dels genom vårt eget kontinuerliga kvalitetsarbete. Välkommen med era uppdrag till vårt välorganiserade laboratorium.